Pengalaman Berlawan dengan Depression

Lawan sampai menang wahai para fighter dan survivor!

Menziarahi Alam Lain

Ada 3 golongan yang boleh melawat alam lain: penghidap schizoaffective disorder, Doctor Strange dan John Bear.