Boleh Ke Penganjur Korban Jual Bahagian Haiwan Korban?

Terima kasih di atas penjelasan ustaz.