Usaha-Usaha Manusia Menangkap Tenaga Matahari

Solar panel bersaiz 1% Gurun Sahara mampu membekalkan elektrik kepada seluruh dunia.