Misteri Sungai Furat dan Gunung Emas

Salah satu daripada tanda kiamat yang disebut dalam hadith.