Perbezaan Jadi P.A. Syarikat dengan Selebriti

Seronoknya jadi P.A. ada bilik besar.