Gangguan di Rumah Sewa

Kalau berani, lawan. Kalau 50-50, eloklah mintak diri.