Khalifah Al-Ma’mun

Putera kepada Khalifah Harun Ar-Rashid.