Perbezaan Tulisan Arab dengan Tulisan Jawi

Selalunya orang yang boleh baca Jawi akan boleh baca Quran but tak semestinya the other way round.