Kamus Kata Lain, Ganu Kata Lain

Berahi ke mende tu ow beghat mung.