4 Persoalan dalam 13 Reasons Why

Menegakkan keadilan jangan sampai melakukan kezaliman yang lain.