Family Planning Haram?

Tidak memberikan keperluan secukupnya kepada anak, haram tak?