Hidup Hanya Untuk Mati?

Kata Hamka,

“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.”