Kenapa Ada Kongkongan Dalam Agama?

Kenapa ada sesetengah benda diharamkan agama?