Fake Items

Korang rasa apa hukum beli barang fake ni? Haram ke, harus ke, khilaf ke, macam mana?